Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/78

此页尚未校对


 疽發背不能戰移駐南陽李自成來攻如虎殺賊數千巳而城破如虎持短刅巷戰大呼衝擊血盈

 𫀆袖過唐王門北面叩頭謝上自稱力竭為賊揕死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈

 大威本塞外降人居榆林勇敢𡢃將畧積功官山西參將崇禎中𠞰賊陵川潞安陽城沁水連

 勝之從擊賊介休殱其魁九條龍移守平陽巡撫吳甡察諸將中惟大威與猛如虎沈毅可屬兵事

 委任之高加計據岢嵐馬上舞梴不可當大威射殺之餘黨悉平進副總兵尋擢山西總兵官從總

 督盧象昇統兵入衞轉戰至鉅鹿賈莊被圍數匝象昇死大威潰圍出坐解職令從軍辦賊從總督

 楊文岳破賊於鳴臯於鄧州又敗之郾城後攻汝寕賊寨中礮死大威為偏裨最有聲及為大帥值

 賊勢益張所將止數千人身經數十戰卒死王事論者賢之 本朝乾隆四十一年  賜諡忠

 高從龍榆林衞人崇禎中為固原參將調征流寇至三水遇賊力戰而殁贈左都督族

 子鍟為北京神機營參將李自成陷京師合門自焚死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍妻