Page:Sibu Congkan Xubian187-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-089.djvu/23

此页尚未校对


  之關許洛水陸之際形勝名都西蕃奥府元一統志

 ︹風俗︺人俗質木性剛毅而好勝敵寰宇士十九兼農

  婦女績絍無間四民之家

 ︹城池︺同州府城周九里有奇門四池深丈餘明嘉靖中因秦舊址建 本朝乾隆十八年

  修 大茘縣附郭朝邑縣城周四里門五池深一丈明景泰二年土築嘉靖中拓建

  本朝順治十七年康熙六年乾隆十七年屢修郃陽縣城周八里有奇門四池深二丈明

  正統十四年土築隆慶二年甃甎 本康熙三年乾隆二十八年重修澄城縣城

  周三里有奇門四水門一池深一丈三尺後魏時建明時屢修 本朝順治五年因舊址拓建乾隆

  三十一年修韓城縣城周三里有奇門四池深二丈金大定四年建明時屢修 本朝

  雍正七年修乾隆三十一年重修華州城周七里有奇門四池深一丈五尺唐永泰元年