Page:Sibu Congkan Xubian187-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-089.djvu/68

此页尚未校对


  理志華陰縣故陰晉高帝八年更名華陰三輔黃圖漢初京輔都尉治華陰元和志縣西至華州六

  十五里隋大業五年移於今理寰宇記縣東南五里有古城即六國時陰晉船司空故

  城在華陰縣東北漢書地理志京兆尹領船司空後漢省水經注渭水東入於河水㑹即船司空

  所在三輔黄圖有船庫官後改為縣顔師古曰本主船之官遂以為縣通典漢船司空故城在今縣

  理東北五十里是重泉故城在蒲城縣東南史記秦簡公六年壍洛城重泉漢書地理

  志左馮翊領重泉縣魏書地形志華陰縣有重泉城括地志重泉故城在縣東南四十五里元和志

  秦重泉縣後魏省寰宇記今縣南五十里有重泉故城縣志今曰重泉里南白水故城

  即今蒲城縣治後魏置縣魏書地形志白水郡南白水太和十一年置元和志奉先縣西南至京兆

  府二百四十里本秦重泉縣後魏省孝文分白水縣置南白水縣西魏改蒲城開元四年以縣置橋

  陵改為奉先縣寰宇記縣東南至同州九十里後魏置南白水縣以在白水之南為名西魏廢帝三