Page:Sibu Congkan Xubian187-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-089.djvu/80

此页尚未校对


  州唐書地理志鄭縣東北三里有神臺宫本隋普德宫咸亨二年更名集靈宫在華陰縣

  西北漢書地理志華陰有集靈宫武帝起水經注敷水北徑集靈宫西張昶華嶽碑稱漢武慕其靈

  築宫在其後寰宇記集靈宫存神殿存仙殿望仙臺集仙宫望仙觀皆漢宫觀名也金城宫

  在華隂縣唐書地理志華陰縣東十三里有隋金城宫武德三年顯慶三年復置瓊岳宫

  在華陰縣唐書地理志華陰縣西十八里有瓊岳宫故隋華陰宫寰宇記隋大業四年置本名敷水

  宫五年改為華陰宫義寕二年移宫置長監貞觀六年改為華陰宫顯慶三年為瓊岳宫今廢

  花臺在大茘縣城南舊志傳隋築之雒岸者下有蓮池上有馳道今其址猶存鳳凰臺

  在郃陽縣東南三十里沙苑在大茘縣南接朝邑縣界元和志沙苑一名沙阜在馮翊縣南

  十二里東西八十里南北三十里後魏大統三年周太祖與高歡戰於沙苑大破之其時太祖兵少

  隱伏於沙草之中以奇勝之後於兵立之處人栽一樹以表其功今樹猶存仍於戰處立忠武寺今