Page:Sibu Congkan Xubian187-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-089.djvu/81

此页尚未校对


   以其處宜六畜置沙苑監唐六典沙苑監掌牧養隴右諸牧牛羊寰宇記沙苑監在同州馮翊朝邑

   兩縣界唐末廢周顯德三年於苑内牧馬在州南十五里又沙苑古城在朝邑縣南十七里從馮翊

   縣東界沿洛水南岸入朝邑縣界又南至渭水其城廣四十八里宋史兵志沙苑占田九千餘頃嵗

   費緍錢四十餘萬牧馬六千凡諸監興罷不一而沙苑監獨不廢舊州志沙苑在州南洛渭之間亦

   名沙海亦名沙溪其中坌起者曰沙阜東跨朝邑西至渭南南連華州其沙隨風流徙不可耕植唐

   置沙苑監宋初置牧龍坊尋復改沙苑監明初為郭駙馬草地今為馬坊里居民茭牧其中多樹果

   蓏佳於他産白樓在大茘縣集古錄同州有白樓唐賢眺咏之所令狐椘作賦刻其上元稹

   寄白居易詩云烟入白樓沙苑暮謂此齊雲樓在華州城内舊唐書昭宗紀乾寕四年帝

   與學士親王登齊雲樓西望長安令樂工唱御製菩薩蠻詞舊州志城中有隆阜相傳此地為齊雲

   樓故址今州治建焉左右臺址尚存或云古昭慶院有齊雲樓是時假之為駐蹕地後建州治於此