Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/143

此页尚未校对


   右扶風後漢因之後省晉元康中復置後魏為扶

   風郡治又析置漠西縣屬武功郡北周廢扶風郡

   省好畤入漠西隋開皇十七年置上宜縣十八年

   改漠西曰好畤大業三年又省好畤入上宜屬京

   兆郡唐武德二年復置好畤縣屬雍州三年以好

   畤屬稷州貞觀元年還屬雍州八年省上宜入岐

   陽縣二十一年廢好畤又分岐陽置上宜縣㝷改

   曰好畤文明元年又分醴泉好畤二縣地置奉天

   縣天授二年二縣并屬稷州大足元年還屬雍州

   乾寕元年於奉天縣置乾州屬關内道治奉天以