Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/154

此页尚未校对


   縣晉書梁王彤傳彤鎮關中又領西戎校尉屯好畤括地志漢好畤故城在今好畤縣東南十三里

   寰宇記漢好畤故縣在今好畤縣東南四十三里奉天縣東十五里晉元康中復於漢好畤縣城東

   南二里再置好畤縣周建德三年併入漠西縣長安志漢故城在奉天縣東北七里岑陽鄉州志今

   州東十里有村名好畤村蓋即漢縣所在漠西故城在州西北魏書地形志武功郡領漠

   西縣太和十一年分好畤置隋書地理志京兆郡上宜縣有舊漠西縣開皇十八年改名好畤大業

   三年廢入寰宇記後魏於漠谷水西置縣因名漠西 按長安志唐武德二年復置好畤縣於漠谷

   東南在奉天縣西北六里後移於廢上宜縣蓋唐初之好畤即後魏漠西地也上宜故城

   在州西北亦曰好畤城隋書地理志京兆郡領上宜縣開皇十七年置唐書地理志貞觀八年廢上

   宜入岐陽元和志好畤縣東南至京兆府一百八十里武德二年分醴泉縣置因漢舊名貞觀二十

   一年移於廢上宜縣今縣理是也寰宇記乾寕中割好畤隸威勝軍後唐明宗天成三年割還京兆