Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/168

此页尚未校对


  知名世稱二蘇蘇綽亮從弟少好學博覽羣書尤善算術周文召為行臺郎中僕射周惠達稱

  其有王佐才周文與語大悦即拜大行臺左丞叅與機密綽始制文案程式朱出墨入及計帳户籍

  之法遷度支尚書兼司農卿周文方欲革易時政務宏強國富人之道綽贊成其事減官員置二長

  并置屯田以資軍國又為六條詔書奏施行之綽性儉素不事産業常以天下為己任博求賢俊共

  宏治道周文亦推心委任而無閒言以積勞成疾卒周文痛惜之弟椿性亷慎沈勇有決斷為周文

  所知除武功郡守以清儉自居大小政務必盡忠恕︹隋︺蘇威綽子五𡻕䘮父哀毁若成人隋

  文受禪徵拜太子少保兼納言民部尚書奏減賦役務從輕典與高熲同心協贊政刑大小無不籌

  之數年天下稱平子夔以鐘律自命起家太子通事舍人後與鄭譯何妥議樂得罪議寢不行著樂

  志十五篇以見其志厯位通議大夫史永遵武功人與從父昆弟同大業五年表其門閭

  ︹唐︺劉文靜武功人倜儻有器畧大業末為晉陽令高祖為唐公鎮太原文靜深自結既又