Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/3

此页尚未校对


  惲兄威都左馮翊人俱純懿惲最知名郡嘗欲察授之惲恥越兄賢遂托病瘖積四𡻕威都果舉

  遷安定長史惲始語司隸太尉大將軍同時並辟爲侍御史舉茂才早殞威都官至武郡太守太尉

  楊惲敞次子始讀外祖太史公記頗爲春秋以材能稱好交英俊諸儒名顯朝廷擢爲左

  曹以與誅霍氏功封平通侯遷中郎將郎謁者有罪過輒奏免薦舉其高第有行能者絶請謁貨賂

  之端令行禁止擢光祿勲居殿中亷潔無私郎官稱公平楊寶敞曾孫習歐陽尚書哀平之世

  隱居敎授王莽居攝二年與兩龔蔣詡俱徴遂遁逃不知所處光武高其節建武中公車特徴老病

  不到卒於家楊震寶子少好學明經博覽諸儒謂之關西孔子年五十始仕州郡四遷荆州

  刺史東萊太守當之郡道經昌邑故所舉荆州茂才王密爲令謁見至夜懷金十斤以遺震震不受

  密曰暮夜無知者震曰天知神知我知子知何謂無知密愧而出後轉涿郡太守故舊或欲令爲開

  産業震曰使後世稱清白吏子孫以此遺之不亦厚乎永寕初爲司徒延光二年爲太尉時乳母王