Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/30

此页尚未校对


  征之五戰皆捷遂帥師深入至江門賊圍之數重愈懋督軍築塹以守援兵不至乃遣人間道齎敕

  印至成都力戰死之贈太子太保賜𥙊奠妾王氏聞訃亦絶粒死姬文廕華州人萬厯中

  舉於鄉天啟二年知滕縣視事甫三日白蓮賊徐鴻儒薄城文廕緋衣坐堂皇嚙齒罵賊遂自經贈

  太僕少卿諡忠烈王之良華隂人天啟中進士以御史巡按畿南及鹽務俱有政績洊升

  太僕寺卿以僉都御史巡撫南贑時猺人與土寇相結廣東東昌盜亦起之良遣兵往擊諸寇悉降

  其衆復以兵扼猺出入斷其魚鹽猺患遂平在䖍倉儲有榖三千餘萬石人稱建䖍鎮百餘年得兩

  王公前有文成後有之良云尋擢南京兵部右侍郎卒贈都察院右都御史子宏學好學篤行流賊

  陷長安遂𨼆居不出著有石渠閣文集盛以恒潼關衞人萬厯中舉於鄉崇禎時知商城

  縣視事月餘流賊至卻之張獻忠陷襄樊以恒遷開封同知尚未去遂留禦賊身𬒳數矢裹創力戰

  城陷𬒳執不屈賊支解之贈河南按察司副使 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍衞景