Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/31

此页尚未校对


  瑗韓城人天啟中進士崇禎中擢御史劾首輔周延儒吏部侍郎曾楚卿又言楊嗣昌建議加賦

  之非給事中傅朝祐李汝燦以論温體仁下吏景瑗力為申救左遷行人司正後以僉都御史巡撫

  大同聲績甚著李自成陷山西大同總兵姜瓌開門迎賊景瑗𬒳執不屈自縊於僧寺福王時贈兵

  部尚書諡忠毅 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍劉 孔暉郃陽人天啟初舉於鄉知

  新鄭縣李自成兵至固守不能支遂死之士民祀之子産祠 本朝乾隆四十一年  予入忠

  王道純蒲城人天啟中進士崇禎初擢御史疏言銓除舉劾考選甲乙科太低昻宜變

  通帝命所司即行流賊躪關中道純請急賑飢民勿使從賊報可巡按山東以萊州事忤周延儒謫

  為民蒲城陷道純抗節死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠節王勵精蒲城人崇禎中

  選貢授廣西府通判仁恕善折獄遷知重慶州張獻忠陷成都勵精自焚死 本朝乾隆四十一年

   予入忠義祠張爾猷潼關衞人崇禎末為本衞指揮使善𮪍射李自成攻潼關急爾