Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/40

此页尚未校对


 縣俱為克捷建祠春秋致祭以與難諸人從祀又以韓城登仕籍者有克捷之忠良前大學士王杰

 正色立朝亦籍隸其地士風醇茂増文武學額各五名長子逢泰襲世職後請改文職  命以

 六部主事用在軍機章京上行走現升工部郎中次子望泰賞給舉人二十二年  命同新貢

 士一體殿試改庶吉士散館復奉  恩㫖授内閣中書趙垿朝邑人諸生事親以孝聞

 嘉慶十九年 旌又澄域姚長發雷天保姚受禄蒲城孫忠愉潼關㕔劉進純畢天機俱嘉慶年間

 以孝行 旌

 ︹流寓︺︹漢︺高恢京兆人隱於華隂山中與梁鴻為友鴻東遊思恢作詩孔長彦

 父僖為臨晉令卒于官遺令即葬長彦及弟季彦並十餘𡻕蒲坂令許居然勸令反魯對曰今載柩

 而歸則違父令舍墓而去心所不忍遂留華隂張楷成都人順帝時隱居宏農山學者隨之所

 居成張奐酒泉人永康初願徙屬宏農華隂舊制邊人不得内移惟奐因功特聽䧟黨罪