Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/48

此页尚未校对


  賄脱謀諸母母不可女恚即自縊死鄭傑妻党氏蒲城人年二十夫卒翦髮自誓以織

  紡養親撫遺腹子成立同縣賀應科妻張氏葛妻郝氏馬廷襄妻鄭氏郭國瑾妻王氏王馨徵妻

  張氏王光毓妻楊氏均以苦節著又王建績妻單氏趙念劬妻王氏均夫亡殉節楊愈懋

  妻王氏潼關衞人愈懋為四川總兵殉難氏聞之絶粒死又孫必顯妾郭氏李可棟妻孟氏

  陳扆畫妻劉氏皆夫亡殉節張春妻翟氏同州人崇禎間春陷於陣氏自縊死又諸

  生劉長庚自縊死妾雷氏及女先長庚自刎死王秉鈞妻車氏與弟景熙妻孫氏同日罵賊死秉鈞

  女棠姐年十五自縊死呉氏女朝邑人崇禎七年為流寇所掠女堅不從臨以刄女大罵

  不絶口遂遇害雷運泰妻党氏郃陽人流賊破砦自縊死同時有侯在庠妻雷氏呉

  文學妻楊氏雷楩妻侯氏楩女彩英皆投井死邑令范志懋為立節烈祠並祀之又有楊丕仲妻袁

  氏不屈遇害杜一崖妻楊氏澄城人崇禎八年城陷與同縣路從度妻黨氏俱罵