Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/49

此页尚未校对


  王慎妻高氏韓城人崇禎二年賊犯高砦慎以捍賊中流矢死高氏與女小桂俱

  投崖死又吉氏與其孫女王黒女亦投崖死又王欽妻薛氏子真心端心俱死之縣令左懋第祭之

  以文所謂一門男女節見者九是也又解居乾妻師氏八年流寇至環刄相向氏知不免不為動賊

  逼之遂大罵賊刄之隨刄隨罵聲與氣絶而死劉應柏女華州人年十四賊至匿屋壁間

  賊刼之不從賊怒曰欲速死耶女延頸受刃而死張昌祚女華隂人賊入關刼女挾之

  馬上躍下者數四賊怒磔殺之單惟欽妻張氏蒲城人崇禎末夫婦避亂欽墜崖死

  氏葬之遂自縊又王自懷妻薛氏遇賊不辱死孔傑儒妻蔣氏潼關衞人崇禎末賊

  破潼關刼之去大罵𬒳殺又徐學禮妻張氏赴火死盛光之妻關氏投峪死周鼎䕃妻張氏投河死

  尹君極妻任氏袁茂官妻周氏楊以貴妻楊氏自縊死千總田勇妻党氏勇陣亡氏著孝服自經死

  鄧重光妻范氏罵賊賊支解之宋果妻王氏歐蘇妻李氏張文運孫女俱以不受辱被殺