Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/5

此页尚未校对


  秉子篤志博聞不答州郡禮命後以司空高第遷侍中越騎校尉建寕初靈帝當受學三公舉賜侍

  講於華光殿中厯拜司徒帝好微行遊幸外苑賜上疏諌光和元年行辟雍禮引賜為三老五年拜

  太尉黃巾賊起賜𬒳召㑹議詣省閣切諫免歸後帝感悟詔封臨晉侯卒諡文烈楊彪

  以博習舊聞公車徴拜議郎中平中厯拜司徒董卓欲遷都彪堅爭不止興平初為太尉錄事尚書

  及李傕郭汜之亂彪盡節衞主崎嶇危難之間㡬不免害及曹操秉政彪見漢祚將終稱疾不出卒

  於家子修好學有俊才為操主簿操忌之見殺自震至彪四世太尉德業相承為東京名族

  芝父奐自酒泉徙屬華陰始為華陰人芝少持高操以名臣子勤學太尉辟公車有道徴皆不至

  尤好草書為世所寳韋仲將謂之草聖弟昶亦善草書楊奇震曾孫靈帝時為侍中帝嘗問

  朕何如桓帝對曰亦猶虞舜比德唐堯帝曰卿强項真楊震子孫死後必復致大鳥矣後為侍中衞

  尉從獻帝西遷有功勤及李傕脅帝歸其營奇誘傕部曲將令反傕傕由此孤弱帝乃得東後徙都