Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/83

此页尚未校对


  康熙五十一年移建今所乾隆三年修入學額數八名商山書院在州城北明嘉靖中

  建 本朝康熙二十四年増建雍正八年乾隆二十年重修啓秀書院在鎮安縣東關

  外乾隆十九年建豐陽書院在山陽縣城乾隆四十九年建青山書院

  南縣城乾隆十一年建雒南學舍在雒南縣治東乾隆五年

 ︹戸口︺原額人丁一萬五千一百四十七今滋生民戸共男婦七十五萬二千四百八十三名口

 ︹田賦︺民地二千七百二十二頃一十五畝九分七釐額徵地丁銀一萬六千三百六十四兩二錢糧

  五斗一升五合八勺 更名地五頃八十畝九分八釐額徵地丁銀一十二兩九錢九分三釐

 ︹山川︺商山在州東史記蘇秦說韓宣惠王曰西有商阪之塞帝王世紀南山曰商山又名地胏

  山亦名楚山高士傳秦始皇時四皓共避世於商山盛宏之荆州記上洛縣有商山其地險阻林壑

  深邃四皓隱焉史記正義商阪即商山在商洛縣南一里王維詩商山包楚鄧舊志山在州東八十