Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/14

此页尚未校对


  而易理業尚播種畜牧唐鄭處誨節度使廳記尚勇力習戰

  備寰宇

 ︹城池︺邠州城周九里有奇門四城南又有山城與州城相連周五里環二城俱有池深二丈

  元末因唐舊址建明時屢修 本朝乾隆二十八年三水縣城周五里有奇門四池

  廣二丈五尺西北枕山東南臨谿明成化十四年建 本朝康熙九年乾隆二十九年屢修

  化縣城周四里有奇門三池深一丈廣五尺宋淳化四年建明嘉靖九年修 本朝順治五

  年康𤋮三十九年乾隆二十九年屢修長武縣城周五里門五東南有池深二丈明萬

  厯中因唐舊址建 本朝乾隆二十二年三十年五十一年屢修

 ︹學校︺邠州學在州治西舊在東門外宋慶厯中建明洪武六年移建今所 本朝順治十六

  年修入學額數八名三水縣學在縣治東明成化十四年 本朝康熙十年修入學額