Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/146

此页尚未校对


 撫戴君恩因迎春召其渠王剛宴殺之萬年亦捕殺其魁王豹五領兵王等加署都督僉事尋授孤

 山副總兵戍平涼後戰死于寕州之襄樂 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈劉廷傑

 綏德州人任榆林參將崇禎十六年流賊李自成傳檄秦中廷傑與在籍總兵尤世威王世欽等誓

 死守戰七晝夜城陷被執奮罵不屈為賊支解死事聞贈都督僉事 本朝順治二年  予祀

 忠義白慧元清澗人崇禎中進士知任邱縣善祛蠧吏民畏之 大兵臨城堅守有功

 命減俸行取會與大奄有隙摭其罪逮治之未行而兵抵城下乃與代者李廉仲共守廉仲縋城遁

 慧元防禦甚力及城破一門俱死贈按察司僉事 本朝乾隆四十一年  賜諡節𢚓

 毓初米脂人崇禎中進士知内鄉縣生長邊陲習戰事流賊來犯薶大礮於城外城内燃線發

 之賊死無算遂解去屢遷右參議分守南陽李自成大衆來寇食盡援絶毓初題詩城樓自縊 本

 乾隆四十一年  賜諡忠節惠顯清澗人由步卒積功至延綏副將闖賊至激勵將士