Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/147

此页尚未校对


 閉城固守城破被擒賊曰若能從我則以權將軍相授顯不屈死之從子漸時為撫邊守備亦罵賊

 死漸縣志作濟 本朝乾隆四十一年  賜惠顯諡忠烈漸諡烈愍赫崇德綏德州諸

 生聞偽官至即具衣冠自縊於文廟為門斗救免掖至學宫觸柱而死 本朝乾隆四十一年

  予祀忠義祠郝允曜清澗人以祖廕𥙷南國學典簿厯刑部郎中以清獄忤旨謫上林簿

 尋復户部主事闖賊至不屈死之 本乾隆四十一年  予祀忠義祠李振聲

 人由進士知郾城縣厯官至湖廣巡按勤於其職崇禎末間都城陷死之盧之苓清澗人性

 至孝父死於蜀匍匐乞食抵西川負骸歸葬與同邑李邦鎮皆以孝行旌

 ︹本朝︺馬綏德州人諸生闖賊陷西安欲授以偽官抱先人木主逃寕鄉山中兄企被掠死

 會大兵至𫉬免一意奉親粗糲恒不能飽師友招之食不就親殁時年幾七十廬墓三年嚴冬每

 伏冢哀號手足皴⿸疒豕 -- 瘃拓文運清澗人諸生以多智稱順治六年叛將王永彊陷清澗欲引為