Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/44

此页尚未校对


 ︹本朝︺姚開先淳化人由拔貢為鹽井經厯呉三桂黨入蜀開先自縊死王宏毅

 康熙十三年王輔臣叛縱掠至縣界宏毅力敵被擒賊喜其勇啗以偽劄立碎之瞋目罵賊死

 韓璽聖淳化人應募從征屢立戰功擢鄖陽守備康熙十七年檄𠞰竹房至岔山與賊血戰

 力盡被擒時呉三桂據衡州賊械以往逼降之不屈死贈逰擊劉偁三水人由行伍積功至雲

 南總兵康熙三年官兵征水西偁每戰輒先登賊潰走偁單騎追之陷大澤中遂遇害宋振

 麟淳化人貢生事母至孝母病盲三載忽夢神人指示救療母目復明康熙已未以博學宏辭薦

 董明庠長武人母病刲股和藥疾竟愈事  聞表其門趙登高三水人八世同

 居乾隆年間 旌並 御製詩一章賜之尚先桂長武人繼堂叔鏻為嗣鏻殁躬耕養

 母母六月疾思食鮮犁其家梨樹始核先桂覓不可得乃抱樹哀號越宿得大梨三枚卿隣往視皆

 驚傳為異母殁廬墓三年嘉慶元年 旌又三水王瑞麟亦嘉慶年間以孝行 旌