Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/47

此页尚未校对


   節孝黃梅妻王氏邠州人年十九夫族黃化荆夤夜入室欲相犯氏羞忿自縊人

   袁學聰妻韓氏因李博調戲羞忿投井兀又馬大捷妻鞏氏夫亡守節與同州朱成棟妻郝氏楊大

   績妻湯氏楊萬蒼妻強氏張侃妻章氏徐士敏妻郝氏程耀臨妻文氏程中甲妻王氏沈泰妻焦氏

   李戒妻季氏徐中妻崔氏徐士奇妻席氏紀緝之妻魏氏趙邦仁妻郝氏何燦妻李氏均乾隆年間

   孫守業妻朱氏三水人年十九守節撫孤厯三十八年乾隆十四年 旌同縣

   王奉宜妻秦氏趙永有妻楊氏張虞鳳妻紀氏俱乾隆年間 旌羅克從妻王氏

   淳化人年二十五夫故守節四十餘年又同縣郭揚烈妻羅氏吕某妻賈氏左進生妻賈氏張錦妻

   程氏又烈婦周正海妻李氏均乾隆年間 旌尚瑢妻張氏長武人年二十二夫故奉

   侍翁姑撫育幼子苦節四十餘年乾隆十五年旌同縣李敬儒妻車氏高義妻李氏李士馞妻秦

   氏崔耀妻焦氏均乾隆年間 旌魚氏女長武人許字賀淳未嫁守正被𢦤乾隆五十四