Page:Sibu Congkan Xubian190-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-092.djvu/114

此页尚未校对


 ︹城池︺蘭州府城周六里有奇門四濠深二丈北面臨河明初因故址増築 本朝康𤋮六

  年設爲省㑹乾隆三年大修四十七年添修嘉慶十七年補修又於十九年拆修二十二年補修自

  城西北至城東明宣德中築外郭城十四里有奇正統十二年又築東門外郭城七百九十餘丈爲

  門九萬厯八年甎甃 本朝乾隆五十四年修 臯蘭縣附郭金縣城周三里有奇門二濠

  深一丈五尺明初因舊址修築 本朝康熙二十四年乾隆三十二年重修狄道州城

  周九里有奇門四濠廣二丈明洪武三年因故址増築 本朝乾隆二十五年渭源縣

  城周三里有奇門二濠深一丈宋時故址明嘉靖十八年修 本朝康𤋮二十五年重修乾隆三

  十二年補修靖遠縣城周六里有奇門二濠深三丈明正統二年即古㑹州城舊址重

  築 本朝乾隆二十五年修五十一年重修河州城周九里有奇門三濠廣三丈明洪武

  十二年因舊城改築隆慶元年建南郭城周三里有奇門一 本朝康𤋮四十四年修乾隆二十五