Page:Sibu Congkan Xubian190-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-092.djvu/17

此页尚未校对


   谿谷自有君長其後義渠之戎築城郭以自守至秦昭王伐殘義渠於是秦有隴西北地上郡

   併天下置隴西北地二郡漢武帝分置天水安定

   漢書地理志二郡元鼎三年武都漢書地理志元鼎六年三郡又得匈

   奴昆邪王地開置武威酒泉漢書武帝紀二郡元狩二年

   掖敦煌漢書武帝紀二郡元鼎六年四郡昭帝始元六年

   分置金城郡晉書地理志張掖酒泉敦煌武威金城謂之河西五郡地勢西北邪出在

   南山之閒南隔西羌西通西域於時號為斷匈奴右臂俱屬涼州部晉書地理志涼

   州以地處西方常寒涼也 按漢書地理志武帝改雍曰涼蕭望之傳亦以隴西以北安定以西八

   郡為凉州而隴西等十郡下缺載所屬州名以後漢志參之蓋皆涼州部也後漢亦曰

   涼州治隴縣永平十七年改天水為漢陽郡中平五年分漢陽置南安郡後獻帝又分張掖置