Page:Sibu Congkan Xubian191-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-093.djvu/138

此页尚未校对


  年復來歸改曰西和移治長道縣界而故州荒廢元時復於故縣置岷州明初廢為衞明統志洪武

  中建䘙因於舊基築城二東西相連洪和故城今洮州廳治水經注洮水逕洪和山南城

  在四山中後魏置洪和郡屬河州後入吐谷潭郡廢為洪和城周武成元年攻拔之隋為美相縣地

  唐移美相縣於此屬洮州元和志貞觀四年移洮州治故洪武城又美相縣西至州七十里本隋舊

  縣治在州城貞觀四年移洮州在此縣亦隨徙焉舊唐書地理志貞觀八年移洮州理洮陽城仍於

  舊洪和城置美相縣隸洮州天寶中廢入臨潭按洮州䘙卽古洪和城明洪武中西平侯沐英始

  於此建衛 本朝乾隆十三年改為廳洮州故城在洮州廳西南水經注洮水逕洮陽

  曽城北沙州記嵹城東北三百里有曽城城臨洮水漢建初二年羌攻臨洮車騎將軍馬防救之諸

  羌退聚洮陽卽此城也晉惠帝立洮陽縣屬狄道郡後為郡羌所據後魏太和十五年長孫百年攻

  洮陽泥和二戍克之魏亂復陷周武成元年賀蘭詳討吐谷渾拔洮陽洪和二城保定元年於洮陽