Page:Sibu Congkan Xubian191-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-093.djvu/31

此页尚未校对


  守備駐防本朝因之 保 安堡在河州西三百五十里有城明置保安站及保安操守所

   本朝舊設守備今設都司臨灘堡在河州西北宋史地理志臨灘堡東至安鄉關四十

  里北至黄河四十里金屬積石州元廢大通堡在河州北八十里河北岸有邊牆自大通

  河起至迭遜溝長八十里又景古城堡在州東南一百三十里明萬厯十八年設守備於此三十三

  年移駐蘭州定羌堡在河州北一百里有千總駐防州境又有黨家和政銀川長安韓家

  尹家吹麻黒石山高陵山紅土坡等堡茶馬司在河州治東南明洪武七年建四夷考唐

  時回紇入貢即以馬易茶宋熙寕閒復行之明洪武二十六年製金牌信符頒給諸番遇有差發合

  符乃應正統十四年停金牌成化十七年給衛藏諸番王及長河西漁通寕遠等宣慰司敕書勘合

  令貢時於陜西四川驗入宏治十八年都御史楊一清及巡按李璣言國初金牌僉發之功請復其

  舊正德初伊伯勒之亂金牌散失嘉靖二十八年兵部議金牌不可數給宜給勘合如成化故事從