Page:Sibu Congkan Xubian191-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-093.djvu/68

此页尚未校对


  七年 旌陳琦靖遠人孝友性成乾隆三十四年邑荒歉琦貸於人以煮粥活者甚衆四十六

  年逆回猖亂金城靖遠應運糧草檄到無人敢前琦獨赴縣認辦四十九年軍需承辦亦如之嘉慶

  年閒以孝 旌王守官靖遠人敦學卹貧幼失怙事祖盡嘉慶四年以順孫題請 旌表

  又同邑孝子黃元並於嘉慶年閒 旌劉炯狄道州武舉盡孝敦倫終身孺慕乾隆四十一

  年 旌又壽民楊正年百嵗嘉慶元年 旌吳世廣臯蘭人以考友稱與同邑順孫劉世

  延壽民海三魁年逾百嵗五世同堂均於嘉慶二十五年 旌劉尚傑臯蘭縣陰陽學訓術

  遇賊不屈被戕嘉慶二十三年入祀忠義孝弟祠

 ︹流寓︺︹漢︺繆彤召陵人為郡決曹吏安帝初送太守梁湛喪還隴西始葬會西羌叛湛妻子悉

  避亂他郡彤獨畱不去為起墳冢乃潛穿井傍以為窟室晝則隱竄夜則負土及賊平而墳已立其

  妻子意彤巳死還見大驚關西咸稱傳之共給車馬衣資彤不受而歸樊志張南鄭人嘗