Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/105

此页尚未校对


   士墾田三年而軍有羨食兵械銳新邊障安輯初城平涼當吐蕃劫盟後將士骸骨不藏昌始命瘞

   之夕夢若詣昌厚謝者昌具以聞德宗下詔哀痛岀衣數百稱官爲賽具斂以棺槥分建二冢大將

   曰旌義冢士曰懷忠冢詔翰林學士爲銘識其所昌盛兵衞具牢醴率諸將素服臨之邊民莫不感

   ︹宋︺李繼隆上黨人至道二年爲靈環十州都部署先是受詔送軍糧赴靈州必由旱

   海路自冬至春芻粟始集繼隆請由古原州蔚茹河路便衆議不一繼隆固執論其事太宗許焉遂

   率師以進壁古原州令胡守澄城之是爲鎮戎軍後復不守咸平中繼隆弟繼和又以爲言乃命版

   築以繼和知其軍陳興澶州衞南人咸平中徙涇原儀渭鎭戎軍部署與曹瑋秦翰領兵掩

   擊蕃寇章埋族帳斬𫉬甚多李繼遷所部康奴族往𡻕鈔劫靈州援糧尤桀黠難制復與秦翰等合

   衆進討窮其巢穴曹瑋靈夀人年十九知渭州馭軍嚴明賞罰立決善用閒周知虜動靜舉

   措如老將徙知鎭戎軍李繼遷虐用其國人瑋知其下多怨移書諸部諭以朝廷恩信由是康奴等