Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/118

此页尚未校对


  規為下第拜郎中託疾免歸以詩易敎授門徒後梁冀誅公車徵拜太山太守延熹四年叛羌寇關

  中舉規為中𭅺將持節監關西兵討零吾等破之諸羌慕規威信降者十餘萬明年討隴右東羌乞

  降涼州復通論功當封中常侍徐璜等欲從求貨規終不荅璜等陷以事下吏論輸左校太學生張

  鳳等三百人詣闕訟之會赦歸徵拜度遼將軍及黨事起規自以西州豪傑恥不得與乃自上言宜

  坐朝廷不問時人以為賢規在事數𡻕北邊威服永康初徵為尚書遷宏農太守再轉為護羌校尉

  皇甫嵩規凡子少有文武志介好詩書習弓馬靈帝徵為議郎遷北地太守㑹黃巾賊

  起天下嚮應京師震動以嵩為左中郎將與右中郎將朱雋共討賊連破之旬日閒賊衆悉平拜嵩

  為左車騎將軍領冀州牧封槐里侯初平元年太尉嵩為人愛愼盡勤前後上表陳諫五百餘事

  皆手書毀草不宣於外折節下士門無留客子堅夀亦顯名徵為侍中辭不拜︹晉︺皇甫謐

  嵩曾孫年二十餘始就學居貧躬自稼穡帶經而農遂博綜典籍百家之言沈靜寡欲有高尚之志