Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/123

此页尚未校对


  州東西百里斷人迹寶一矢殪之道過潼關巨盜郭邈山多載關中金帛子女寶射走之盡得其所

  掠神宗稱其勇比之薛仁貴曲珍隴干人世為著姓以材武雄邊珍好馳馬試劒從秦鳳都

  鈐轄劉温潤拒寇有功洮西遷内殿崇班郭逵趙𥜽南征為第一將進自右江撫接廣原三州十二

  縣降偽守以下百六十人功最諸將擢鄜延鈐轄元祐初為環慶路副總管進忠州防禦使珍善撫

  士卒得其死力雖不知書而忠樸好義本於天性郭成德順中安堡人從軍得供奉官朝廷

  築平夏城置將戍之章楶問可守者諸將皆曰非郭成不可遂使往守夏人空國入爭連營百里成

  與折可適乘勝深入俘其大酋進雄州防禦使涇原鈐轄成輕財好施名震西鄙既殁廉訪使者王

  孝竭白於朝徽宗手書報曰郭成盡忠報國有功於民宜載祀典榜其廟曰仁勇郭滸

  中安堡人從軍積官至武經郎為涇原第八副將金兵至陜西渭帥以下叛降獨滸守義不從被殺

  建炎三年忠州刺史郭浩成之子徽宗時充渭州兵馬都監擊敗夏人建炎初知原州金