Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/4

此页尚未校对


  不改洮陽洪和二郡羌常越境詣璠訟理于翼洛陽人為渭州刺史翼兄實先涖此州頗有惠

  政翼又推誠布信事存寬簡夷夏感悦比之大小馮君豆盧勣徒河人武帝時拜渭州刺

  史甚有惠政華夷悦服大致祥瑞鳥䑕山俗呼為高武隴絶壁千尋由來乏水諸羌苦之勣馬足所

  踐飛泉湧出又有白鳥翔至廳前民為之謡曰我有丹陽山出玉漿濟我民夷神鳥來翔因號其泉

  曰玉漿泉︹隋︺辛公義狄道人開皇中為岷州刺史土俗畏病一人有疾卽合家避之父子

  夫妻不相看養由是病者多死公義欲變其俗因分遣官人巡檢部内凡有疾病皆以牀輿來安置

  廳事公義親設一榻獨坐其間市藥迎醫療之躬勸飲食於是悉差乃召其親戚諭之諸病家子孫

  慚謝而去此風遂革合境呼為慈母皮子信為洮州刺史開皇三年吐谷渾寇臨洮信死之

  高勱蓚人開皇中拜洮州刺史下車大崇威惠民夷悦附生羌相率詣府稱謁豪猾屏跡路不

  慕容三藏燕人開皇十五年授曡州總管黨項羌時有反叛三藏隨便討平之部内