Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/56

此页尚未校对


   筓頭山西北曰高山即山海經所稱也亦名老山又名美高山產松竹藥草山東南為小隴西北為

   蕭關隆德縣志美高山在縣東南二十里瓦亭山在華亭縣西北接隆德縣界府志高山益

   西北曰六盤山其東曰瓦亭山瓦亭東二十里即彈箏峽也爛柯山在華亭縣北十五里

   府志縣北有兩亭山牛營山在固原州南五十里即隗囂將牛邯營處其北十里曰臺山

   馬髦山在固原州西南四十里州志宋元嘉五年夏主昌被擒其弟平原公定奔平涼魏將

   奚斤追之敗於馬髦嶺即此六盤山在固原州西南接隆德華亭二縣界通志大六盤山

   在固原州西南七十里山路險仄曲折峻阻盤旋而上古謂之絡盤道元世祖自和林有事陜蜀恒

   屯兵於此元貞二年自六盤至黃河立屯田置兵萬人明初徐達定關中屢敗元兵於六盤蓋州境

   之險要也州志山在州西南一百二十里隆德縣志山在縣東二十里縣城鎭其西麓即隴山之支

   峯也上有清暑樓元安西王建礮架山在固原州西北一百二十里石城堡前四壁峭立極