Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/111

此页尚未校对


 草場湖在州南三十里東湖在靈州東南舊韋州堡東一里又有鴛鴦湖在東湖北三里

 馬槽湖在中䘙縣東北二十五里以形似名又有蒲塘在縣北曰十里塘中多產蒲草故名

 下流皆入於河惠農渠在寕夏縣東葉昇堡東南又北經平羅縣東其地名查漢托護濱黃

 河西地皆良沃舊以漢唐渠水所不及遂爲曠野 本朝雍正四年  特命兵部侍郎通智户

 部侍郎單疇書等經理相度始於河西陶家觜南花家灣鑿大渠引水北流長三百里下與西河會

 渠口建進水閘一退水閘三中爲束水閘八尾閘一隨時蓄洩又設暗洞三二通上下之流一接漢

 渠餘水沿渠造橋二十有二以便往來兩岸各開支渠百餘道或七八里或三四十里俱作陡口飛

 槽共溉田二萬餘頃又於渠之東岸築長隄以障黃河之泛溢於渠之西復疏西河舊淤以瀉漢唐

 兩渠諸湖之溢水七年工成  賜名惠農渠每𡻕之春必加修濬後又增設暗洞四計暗洞七

 飛槽八陡口三十二乾隆五年復引渠至平羅縣市口堡入黃河與西河别流計長一百三十餘里