Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/123

此页尚未校对


   城東省嵬山下明屬寕夏衛地 本朝初其地曰查漢托護雍正七年置寶豐縣屬寕夏府乾隆三

   年栽併入平羅縣設縣丞靈州故城在今靈州城西南本後魏薄骨律鎭也水經注河水

   又北逕薄骨律鎭城城在河渚上赫連果城也桑果餘林仍列洲上但語出戎方不究城名訪諸耆

   舊咸言赫連之世有駿馬死此取馬色為邑號故目城為白口騮轉韻之謬遂仍今稱也魏書太平

   眞君五年刁雍為薄骨律鎭將九年表求造城詔名為刁公城地形志太延二年置薄骨律鎭孝昌

   中改靈州隋書地理志靈武郡後魏置靈州治迴樂縣後周置帶普樂郡開皇三年郡廢大業初置

   靈武郡元和志靈州東南至鹽州三百里以州在河渚中随水上下未甞陷没改號靈州開元二十

   一年為朔方節度理所迴樂縣郭下本漢富平縣地城枕黃河唐書肅宗本紀天寶十五載朔方留

   後杜鴻漸等迎太子即位於靈武地舊唐書地理志靈州大都督府隋靈武郡武德元年改為靈州

   總管府尋改都督府天寶元年改靈州為𤫊武郡至德元年升為大都督府乾元元年復為靈州屬