Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/129

此页尚未校对


  北四十里永昌元年置堡内安置防禦軍舊名千金堡今名新堡省嵬城在平羅縣東北

  省嵬山下去寕夏一百四十里西夏所築宋史夏國傳國語謂惜為嵬其人多以嵬名忻都

  城在平羅縣東北明統志在寕夏䘙北五百里西受降城在平羅縣東北黃河西岸

  唐中宗景龍二年朔方總管張仁愿築唐書以為南直靈武地理志西受降城開元初為河所圮十

  年總管張說於誠東别置新城元和志西受降城蓋漢朔方郡臨河縣故理處東南渡河至豐州八

  十里西南至定遠城七百里 按其地在河套西北雖去縣界尚遠而境相屬其東中二城詳見歸

  化城及吳喇忒界鐵角城在靈州花馬池北境與鹽池相近亦名三角城明初為官軍屯

  清遠城在靈州東南寰宇記靈州有清逺鎭管蕃部九宋史至道初李繼遷攻清遠軍

  守臣張延擊退之咸平四年繼遷來攻清遠軍監軍段義叛城遂陷又寰宇記靈州黃河北岸有昌

  化鎭保安鎭俱管蕃部一臨河鎭管蕃部三西夏皆廢丁奚城在靈州界後漢書永初六