Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/130

此页尚未校对


  年羌零昌以漢陽人杜季貢爲將軍别居丁奚城元初二年司馬鈞等分道擊零昌鈞獨攻拔丁奚

  城後任尚擊破先零羌於丁奚城劉珍東觀記至北地靈州丁奚城也豐安城在𤫊州界

  唐書地理志𤫊州有武略河開靜城鳴沙萬春五府豐安保安等城渾懷障在平羅縣東黃

  河東漢書地理志富平縣渾懷都尉治塞外渾懷障水經注河水東北逕渾懷障西太和初三齊平

  徙厯下民居此遂有厯城之名南去北地三百里隋書地理志靈武郡統靈武縣後周置曰建安後

  又置厯城郡開皇三年郡廢十八年改建安爲廣仁壽元年改名焉元和志周天和中於𤫊州東

  北置建安縣隋改靈武移入胡地城又曰廢靈武城在懷遠縣東北隔河百里其城本䝉恬所築古

  謂渾懷障 按靈武之移治當在唐初辨見前元昊宮在寕朔縣西明統志在賀蘭山東宮

  牆尚高臺在寕夏縣東十五里地勢崇高登眺極山河之勝元昊建祠於此久廢