Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/144

此页尚未校对


   釋耒習騎射以扞賊知温表徙河北虜不樂遷契苾何力爲言乃止知温固請疏十五上卒徙河北

   白是人得就耕渾斛薩至徙地顧善水草亦忘遷後過州謝曰初徙且怨公今地膏腴衆孶夥更荷

   公恩皆再拜張仁愿華州下邽人神龍中爲朔方軍總管始朔方與突厥以河爲界仁愿

   於河北築三受降城首尾相應以絕南寇之路六旬而三城就斥地三百里又置烽堠一千八百所

   自是突厥不敢踰山牧馬朔方益無寇𡻕省費億萬計減鎭兵數萬仁愿爲將號令嚴將吏信服按

   邊撫師賞罰必直功罪後人思之爲立祠受降城出師輒享焉解琬魏州元城人景雲二年

   朔方軍大總管分遣随軍要籍官河陽丞張冠宗肥鄉令韋景駿普安令于處忠料三城兵省其戍

   十萬人琬前後乘邊積二十年大抵務農習戰多爲長利邊境安之張說洛陽人明皇時爲朔

   方節度大使親行五城督士馬時慶州方渠降胡康願子反說進討至木盤山擒之乃議徙河曲六

   州殘胡五萬於唐鄧仙豫等州空河南朔方地故時邊鎭兵贏六十萬說以時平無所事請罷二十