Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/145

此页尚未校对


  萬還農天子為疑説曰邊兵雖廣諸將自䘙營私耳所以制敵不在衆也乃從之時䘙兵貧弱番休

  者亡命略盡説建請一切募勇强士不旬日得勝兵十三萬分補諸䘙以强京師後所謂彍騎者也

  李禕太宗孫開元時為朔方軍節度使吐蕃據石堡城數盜塞禕督諸將拔之自是河隴拓地

  千餘里明皇更號其城曰振武軍王忠嗣華州鄭人開元末節度朔方天寶初兼靈州都

  督時北討奚怒皆戰桑乾河三遇三克耀武漠北高會而還時突厥新有難忠嗣進軍磧石經略之

  烏蘇米施可汗請降忠嗣知其詐乃營木刺蘭山諜虛實因上平戎十八䇿縱反閒於拔悉蜜與葛

  邏祿回紇三部攻多羅斯城涉昆水斬米施可汗築大同靜邊二城徙清塞橫野軍實之併受降振

  武為一城自是虜不敢盜塞又與諸蕃市馬輒高其直故蕃馬浸少而漢軍益壯郭子儀

  華州鄭人天寶十四載安祿山反詔子儀為䘙尉卿靈武郡太守充朔方節度使率本軍東討肅宗

  即位靈武詔子儀赴行在拜同中書門下平章事仍總節度自陳濤之敗唯倚朔方軍為根本