Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/116

此页尚未校对


  鈎殺渡者官惟賢天啟中以都司僉書署鎮番參將事河套松山諸部來犯惟賢出擊大敗

  之論功進副總兵時西部頻𡻕寇邊惟賢屢挫其鋒軍聲為振祁秉忠天啟時為永昌參將

  伊騰達春以二千餘騎入塞秉忠提兵三百拒之轉戰兩晝夜援兵至寇敗走追還被掠人畜邊人

  稱之 伊騰達春舊作銀定歹成今改

 ︹本朝︺張鵬翼昌平人順治四年分守涼莊以廉明稱五年死於逆回之難李沈

  康熙九年厯升莊浪同知清介自守盡革茶馬屯田之弊課最為天下第一   聖祖襃之賜

  一品

 ︹人物︺︹漢︺段熲姑臧人少便習弓馬尚遊俠輕財長乃折節好古學厯中郎將遷䕶羌校尉燒

  當等八種羌寇隴右熲追擊破之為刺史郭閎所誣坐徴下獄後復為䕶羌校尉破西羌封都鄉侯

  永康元年當煎諸種復反熲追擊於鸞鳥大破之西羌於此弭定而東羌先零等數寇三輔熲移兵