Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/44

此页尚未校对


  同知子俊傑崇禎中仕至宣府總兵官罷歸李自成陷甘州死之弟俊士被執亦遇害趙宦

  甘州衞人嘗為總兵官罷歸崇禎十六年李自成陷甘州死之高登科甘州衞人官甘肅行

  都司崇禎十六年李自成陷甘州被執不屈死李汝璋甘州衞人官阿壩嶺遊擊崇禎十六

  年李自成陷甘州同子起鳳集鳳祥鳳射賊俱被殺趙宗祝甘州衞人官指崇禎十六年

  李自成陷甘州與子俱自刎

 ︹本朝︺高天福張掖人提標守備以招撫噶爾丹至哈密為賊所執迫脅不屈遇害康泰

  張掖人由行伍從孫思克征噶爾丹有功官至四川提督康熙五十七年統兵進藏遇敵殁於陣弟

  海積功至涼州總兵同兄進藏亦陷陣死姚廉張掖人國子生性篤孝父死廬於墓側寢苫枕

  石晨夕哭奠㑹祭日一慟卒於墓所葉有功張掖人性孝友好施與鄉拜重之入祀鄉賢祠

  子日芳官寕夏總兵鄭汝仁撫彝廳人年逾百𡻕乾隆五十五年 旌