Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/66

此页尚未校对


 ︹風俗︺金氣堅剛人事慷慨寰宇地既僻遠衆雜羌回

  怙力負强人懷賁育之志明趙時春忠節祠碑

 ︹城池︺涼州府城周十一里有奇門四濠廣六丈八尺洪武十年因舊改築萬厯中甃甎

  増築東關城周里許 本朝乾隆三十一年修又滿城乾隆二年建築 武威縣附郭鎮番

  縣城周七里有奇門三濠廣三丈明成化初萬厯三年甃甎築 本朝康熙元年永昌

  縣城周七里有奇門四濠廣二丈三尺明洪武二十四年因舊改築 本朝乾隆二十九年

  嘉慶九年復修古浪縣城周二里七十五步門二東南倚山西北有濠明正統中因舊修

  築 本朝乾隆二十九年増築周四里有奇嘉慶八年重修平番縣城周八里有奇門

  三元至元初築明洪武十年重築甃甎 本朝乾隆二十四年

 ︹學校︺涼州府學在府治東南隅即舊衞學明正統中建入學額數二十名 本朝嘉慶四