Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/87

此頁尚未校對


   番和縣西北三百里誤顯美故城在永昌縣東漢置屬張掖郡後漢改屬武威郡三國

   魏黃初中涼州盧水胡反張既討之軍至武威胡引還顯美既至武威復進平顯美擊破之晉仍屬

   武威郡十六國春秋吕隆神鼎元年秃髪傉檀攻昌松太守孟禕於顯美又傉檀嘉平三年沮渠蒙

   遜來伐至於顯美方亭破車葢鮮卑徙户而還又𫎇遜永安十一年伐南涼自西郡進至顯美而還

   隋書地理志姑臧舊有顯美縣後周廢番和故城在永昌縣西漢置屬張掖郡地理志

   張掖郡番和縣農都尉治晉曰番禾後涼置番禾郡十六國春秋呂纂咸寕元年封弟宏為番禾郡

   公姚興宏始五年以郭將為番禾太守魏書地形志涼州領番和郡隋書地理志武威郡番和後魏

   置番和郡後周郡廢置鎮開皇中為縣元和志天寶縣東至涼州一百八十里本漢番和縣北涼沮

   渠𫎇遜立為番和郡後魏太武帝平涼罷郡置軍開皇三年改為縣天寶中改為天寶縣寰宇記唐

   咸亨元年於縣置雄州調露三年州廢天寶三年三月以界内天寶山出醴泉并石花民取以為麪