Page:Sibu Congkan Xubian195-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-097.djvu/108

此页尚未校对


大清一統志

 涇州直隸州

︹關隘︺盤口鎭在州南三十里盤口河北岸有市邵砦鎭在靈臺縣東五十里金史

  地理志靈臺縣有郡砦鎭自邠州割隸涇州相近又有川口鎭石塘鎭在靈臺縣西三十里

  又百里鎭即古百里城良原鎭即良原廢縣上良鎭在靈臺縣西七十里一名啓祥堡

  西屯鎭在靈臺縣北三十里亦名西屯堡縣志唐郭子儀遣將白元光破吐蕃屯兵處遺址

  新城鎭在鎭原縣西九域志宋乾興元年以慶州柳泉新城二鎭隸原州其新城鎭在

  州西五十里熙寕三年廢截原砦入之柳泉鎭在州西北七十里舊名鵓鴿原領耳朶城一堡又彭

  陽縣有蕭鎭開邊砦在鎭原縣西南二十里九域志在原州西二十里宋咸平元年置熙

  寕三年廢新門砦入之又安平砦在州西八十里天聖五年置金因之元廢明置安平砦巡司今廢