Page:Sibu Congkan Xubian195-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-097.djvu/113

此页尚未校对


  酒泉人永夀元年遷安定屬國都尉初到職匈奴寇美稷東羌應之奐勒兵而出連戰破之郡界以

  安羌豪感奐威德上馬二十匹先零酋長遺金鐻八枚奐以酒酹地曰使馬如羊不以八廏使金如

  粟不以入懷悉還之正身潔己威化大行︹南北朝︺︹魏︺竇熾扶風平陵人大統十三年

  為涇州刺史莅職數年政號清靜廢帝元年除原州刺史抑挫豪右申理幽滯在州十載甚有政績

  孟信廣川索盧人從孝武帝入闗除趙平太守政尚寬和權豪無犯山中老人曾以㹠酒饋之

  信殷勤勞問乃自出酒以鐵鐺温之素木盤承蕪菁葅惟此而已又以一鐺借老人各自斟酌申酬

  酢之意謂老人曰吾食菜已久欲為卿受一㹠髆耳酒既自有不能相費老人大悅再拜擘㹠進之

  酒盡方别︹周︺于義洛陽人閔帝初遷安武太守專崇敎化不尚威刑風化大洽︹隋︺周

  羅㬋尋陽人開皇中轉涇州刺史有能名︹唐︺劉感鳳泉人武德初以驃騎將軍戍涇州

  為薛仁杲所圍糧盡殺所乘馬啖士而煑骨自飲和木屑食之長平王叔良救之與叔良出戰為賊