Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/119

此页尚未校对


  三里濠深五尺 本朝康熙三十八年重修文縣城周三里有奇門四洪武二十八年

  於舊城東建千戸所城成化初復建縣城於所城西周二里有奇門三又營城建在縣城之西中隔

  一河雉堞相望成縣城舊城周三里有奇門四明洪武五年修築崇禎九年移縣治於城之

  西北隅以東南面之舊城為外郭俗謂為上城本朝康熙年間仍移治舊城中乾隆三十四年

 ︹學校︺階州學在州治西 本朝順治十一年遷建入學額數十三名西固城入學額數四名

  學附於州文縣學在縣治東明宏治三年建入學額數十五名成縣學在縣治西

  洪武七年建明末移建上城 本朝康熙中還舊址入學額數十三名乾隆六十年撥貴德廳學

  武都書院在階州有二一在西門外 本朝乾隆八年建一在南門外十四年建

  倉泉書院在成

 ︹户口︺原額民丁共二萬八千二百四十七屯丁共一千六百五十八今滋生民丁男婦大小共二十