Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/140

此页尚未校对


  屬武都郡唐武德元年復為文州西至扶州一百六十里北至武州一百五十里治曲水縣本漢之

  陰平道也永嘉末地陷李雄後魏平蜀置曲水縣大厯十四年西戎犯邊刺史拔城南走建中三年

  以舊城在平地窄小難守遂移於故城東四里萬原上即今州理也寰宇記曲水縣在南北二江之

  曲因名唐建中中移就州東麻關谷口鄧艾姜維故城置方輿勝覽在直西五里平地唐徙高阜號

  曰文同谷故城在成縣治元和志縣西北至成州一百八十里本漢下辨道地魏宣

  帝置廣業郡及白石縣恭帝改白石為同谷唐書地理志成州本治上祿寶應元年沒吐蕃貞元五

  年於同谷之西境泥公山權置行州成通七年復置徙治寶井堡後徙治同谷又同谷縣武德元年

  以縣置西康州貞觀元年州廢來屬咸通十三年復置寰宇記梁開平初改為文州後唐同光初復

  舊宋史地理志成州寶慶三年以理宗濳邸升同慶府元史地理志元仍為成州至元七年併同谷

  縣入栗亭故城在成縣東寰宇記北魏正始中置廣業郡領白石栗亭二縣後廢為