Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/144

此页尚未校对


  芳州三百里冶同昌縣本後魏舊縣廢帝前元年置寰宇記扶州大厯五年以吐蕃擾叛移入山險

  以理之尋陷入吐蕃大中二年收復今廢爲扶州鎮隸文州羌道廢縣在州境西固城

  西北漢置屬隴西郡後漢屬武都郡晉省魏書地形志武都郡石門縣有羌道城明統志西固城千

  戸所在岷州衞南元置漢番軍民千户所明改名鞏昌府志元至元二年以元帥汪鄂勒哲特穆爾

  守其地二十六年設西固千户所 汪鄂勒哲特穆爾舊作汪完者帖木兄今改建威廢

  縣在州北魏書地形志武都郡領白水縣太平真君几年置郡後改隋書地理志武都郡領建威

  縣後魏置白水郡後廢改爲白水縣西魏復立郡改爲綏戎後周郡廢改爲建威縣并廢洪化縣入

  焉舊唐書地理志貞觀元年省建威入將利長松廢縣在文縣西南後周本紀明帝二

  年以葭蘆郡置文州隋書地理志武都郡統長松縣西魏置曰建昌又置文州及盧北郡開皇初郡

  廢十八年改縣曰長㳂大業初州廢元和志縣西南至文州七十里後魏之建昌縣也屬盧北郡盧