Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/50

此页尚未校对


大清一統志

 秦州直隸州

 ︹古蹟︺綿諸故城在州東史記秦自隴以西有綿諸之戎漢置綿諸道屬天水郡後漢省晉

  大興初南陽王保故將陳安據綿諸即故城也後魏復置綿諸縣屬略陽郡西魏省括地志綿諸城

  在秦嶺縣北五十六里州志今州東四十五里之邽山下有古城遺址即綿諸城上邽故

  城在州西南史記秦武公十年伐邽冀戎初縣之漢曰上邽縣屬隴西郡後漢屬漢陽郡晉𥘉置

  秦州及天水郡水經注上邽縣舊天水郡治五城相接北城中有湖水其鄉民悉以板蓋屋詩所謂

  西戎板屋也元和志後魏避道武諱改曰上封廢縣為鎭隋大業元年復為上邽縣唐書地理志秦

  州本治上邽開元二十二年以地震徙治成紀之敬親川天寶元年還治上邽大中三年復徙治成

  紀寰宇記上邽縣唐天寶末陷入吐蕃大中初收復為鎭後唐長興元年為清水縣理所宋志秦州