Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/53

此页尚未校对


  城在秦安縣西北漢成紀縣地後漢建武中封竇融弟友為顯親侯國屬漢陽郡晉為顯新縣屬

  天水郡十六國春秋西秦太初五年休官權千成據顯親自稱秦州牧降於乞伏乾歸署為東秦州

  刺史顯親公魏書地形志顯新縣太平真君八年併入安夷後復仍屬天水郡後周縣廢章懷太子

  曰城在成紀縣東南唐開元中移成紀縣治此併移秦州來治天寶元年州還治上邽大中三年

  為州治通釋成紀縣即顯親故城是也五代以後成紀更移渭水之南顯親故城亦廢金正隆中始

  以宋之納甲城置秦安縣即今治也成紀故城在秦安縣北帝王世紀伏羲生於成紀漢

  置縣後魏省孝昌中吕伯度敗杜𥺤於成紀即故縣也元和志縣東南至秦州百里本漢舊縣周復

  置屬略陽郡隋開皇三年屬秦州舊唐書地理志成紀縣舊治小坑川開元二十二年移秦州治敬

  親川成紀亦徙新城地理通釋城在今縣北三十里宋時移成紀之名於上邽故縣遂廢略陽

  故城在秦安縣東北漢置略陽道屬天水郡後漢建武八年討隗囂來歙伐山開道從番須回