Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/60

此页尚未校对


   婆城南魏故道郡治秦州故衛在州治東明洪武二十五年建 本朝順治十六年

   橋亭在州東水經注渭水岀橋亭西地形志綿諸縣有揄亭即橋亭之譌董亭在州東南

   三國漢延熙十六年姜維出祁山聞鄧艾有備乃出石營徑董亭圍南安宋元嘉十二年仇池楊難

   當使兄子保宗鎮董亭水經注涇谷水東北厯董亭下魏書地形志安戎縣有董城九域志成紀縣

   有董城鎮皆即此州志今州東南五十里有秦亭或曰即董亭也玩芳亭在州南其閒池

   沼閒雜花木叢茂秦亭在清水縣東北後漢書郡國志隴縣有秦亭闞駰曰秦亭秦谷是也

   水經注秦川有育故亭秦仲所封也秦之為號始於是縣志在縣東三十里即今白河鎮太平

   監在清水縣西三十里九域志開寶𥘉於清水縣置銀冶太平興國三年升為太平監隸秦州在

   州東七十里縣志在縣西三十里小泉硤内開寶監在兩當縣東寰宇記開寶監本兩當

   縣亂山之中出銀礦之所建隆三年置銀冶開寶五年升為監都管鳳州諸縣出銀之務九域志治