Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/73

此页尚未校对


   之斬渠帥十三人吳廷祚并州太原人建隆三年為雄武軍節度先是秦州夕陽鎮西北

   接大藪多材植高防知州日建議就置採造務調軍卒分番取其材以給京師西夏酋長尚波于率

   衆爭奪頗傷役卒防捕繫其黨以狀聞帝令廷祚代防齎詔赦尚波于等夏人感悦以伏羌地來獻

   劉熙古宋州人乾德初知秦州州境多寇患熙古諭以朝廷恩信取蕃部酋豪子弟為質邊

   鄙以王嗣宗汾州人太祖末補秦州司法參軍侍御史路沖知州事為政苛急盜賊羣

   起嗣宗乘閒直言其闕失劉文裕保州保塞人太平興國中為秦隴巡檢與田仁朗共擒李

   宋璫華州渭南人太宗時知秦州有善政就拜監察御史充陜西轉運使以韋亶代之璫

   去州未百日亶坐事繫獄上以璫前有治績賜錢五十萬再命知秦州安集諸戎部内清肅

   載開封浚儀人端拱中知秦州兼沿邊都巡檢使先是巡邊者多領兵騎以威戎人所至煩苦載

   悉减去戎人感悅温仲舒河南人淳化四年知秦州先是俗雜羌戎有兩馬家朶藏梟波